Buffet Radio

Buffet Radio “เสิร์ฟความสุขไม่อั้น เติมความฝันคนรุ่นใหม่”

สถานีวิทยุออนไลน์ภาคทดลอง โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 รุ่น 52

ภาควิชาการสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2561

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถรับฟังรายการต่างได้จากด้านล่างนี้

รายการ รายละเอียด
ละคร One click ละครวุ่นๆเมื่อการขอพรออนไลน์กลายเป็นจริง
Speak Out เราบอกให้ รายการที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้คนที่
อยากบอกสิ่งดีๆ หรือขอบคุณ ขอโทษให้กัน แต่ไม่มีโอกาสได้บอกในชีวิตจริง
เรียลลิตี้ Zoom ให้ชัด Focus ตัวตน เรียลลิตี้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก
ม.ปลายได้ลองทำภารกิจเพื่อค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเอง
วาไรตี้ บ้านฉันบ้านเธอ Culture Club วาไรตี้ที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมเล่าเรื่องราวของบ้านเกิด
เรียน…ท่านผู้นำ รายการที่ชวนคนรุ่นใหม่เขียนจดหมายถึงรัฐบาลเพื่อเสนอแนวนโยบายเพื่อสังคม
เกม เอ๊ะ WHY ทำไมเค้า… เกมที่ชวนทายใจคนฝั่งตรงข้าม เพื่อลดการมองความเป็นเราและเขา
I-in-you รายการที่เปิดวง Dialogue สร้าง Deep listening เพื่อการเปิดใจซึ่งกันและกัน