Speak Out เราบอกให้

Speak Out เราบอกให้ รายการที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้คนที่อยากบอกสิ่งดีๆ หรือขอบคุณ ขอโทษให้กัน แต่ไม่มีโอกาสได้บอกในชีวิตจริง

Speak Out เราบอกให้

ตอนคนไกลตัว

Speak Out เราบอกให้

ตอน

Leave a Comment